محمد جواد عظیمی فرد-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمد جواد عظیمی فرد
نام کاربری: Azimifard
تاریخ عضویت: 1397/02/18
امتیاز کاربر: 11435
تعداد افراد دنبال کننده: 10

من کی ام

مدرس و مشاور حسابداری و امور مالی هستم مدیر وب سایت http://ravihesab.com

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود