آذر قفلی | بیشتر از یک نفر
آذر قفلی
نام کاربری: Azarghofli
تاریخ عضویت: 1397/12/05
امتیاز کاربر: 117,071
تعداد افراد دنبال کننده: 20

من کی ام

ای نسخه نامه الهی که تویی ای آیینه جمال شاهی تویی بیرون زتو نیست هرچه در عالم هست در خود بنگر هر آنچه تو‌یی

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود