سمیه اسدبیگی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سمیه اسدبیگی
نام کاربری: Asadbeigy
تاریخ عضویت: 1397/03/06
امتیاز کاربر: 2973
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

من سمیه اسدبیگی تصمیم گرفتم آموزش ببینم و آموزش بدم تا زندگی خودم و اطرافیانمو با آموزش هام قدرتمند تر و شادتر کنم و یاد بدم به همه که تک بعدی نباشیم. رسالتمون رو پیدا کنیم و دنبالش بریم تا وقتی از دنیا میریم، از خودمون راضی باشیم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود