آنیل باقری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: Anil
تاریخ عضویت: 1397/08/25
امتیاز کاربر: 9251
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

ممکن است هنوز نرسیده باشم، اما قطعا از دیروز به مقصدم نزدیکترم