علی جباری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

علی جباری
نام کاربری: Alijabbari
تاریخ عضویت: 1397/02/07
امتیاز کاربر: 5267
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

پس از هفت سال کارمندی باوجود اینکه استخدام رسمی بودم استعفا دادم و چندسالی رو فروشگاه داری کردم و برای کسب تجربه  وارد بخش خصوصی شدم .

چندسالی به مدیر فروشی و مدیر عاملی گذشت  و در MBA ادامه تحصیل دادم .

دوست دارم تجارب خودم رو با کسانی که در کسب و کارشون مشکل دارند به اشتراک بزارم و بتونم حالشون رو بهتر کنم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود