علی طاعتی مرفه-بیشتر از یک نفر
علی طاعتی مرفه

5 از 1 رای


نام کاربری: AliTM1986
تاریخ عضویت: 1397/04/17
امتیاز کاربر: 6239
تعداد افراد دنبال کننده: 4

درباره من

بطور مفصل در سایت شخصی ام در قسمت «درباره من» نوشته ام. لینک: https://alitaati.ir/about-me/

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود