علی طاعتی مرفه-بیشتر از یک نفر
علی طاعتی مرفه
نام کاربری: AliTM1986
تاریخ عضویت: 1397/04/17
امتیاز کاربر: 16817
تعداد افراد دنبال کننده: 7

AliTM1986 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

بطور مفصل در سایت شخصی ام در قسمت «درباره من» نوشته ام. لینک: https://alitaati.ir/about-me/

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود