علی طاعتی مرفه-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

علی طاعتی مرفه
نام کاربری: AliTM1986
تاریخ عضویت: 1397/04/17
امتیاز کاربر: 16001
تعداد افراد دنبال کننده: 8

درباره من

بطور مفصل در سایت شخصی ام در قسمت «درباره من» نوشته ام. لینک: https://alitaati.ir/about-me/