علیرضا صاحب جمع-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

علیرضا صاحب جمع
نام کاربری: AliRezaS1368
تاریخ عضویت: 1397/04/18
امتیاز کاربر: 10696
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من

انسانیت رو باید کسب کرد،ارثی نیست با یادگیری،آموزش و سرمایه گذاری روی خودمون از زندگی لذت بیشتری ببریم.