علیرضا صاحب جمع-بیشتر از یک نفر
علیرضا صاحب جمع
نام کاربری: AliRezaS1368
تاریخ عضویت: 1397/04/18
امتیاز کاربر: 8560
تعداد افراد دنبال کننده: 3

AliRezaS1368 تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

انسانیت رو باید کسب کرد،ارثی نیست با یادگیری،آموزش و سرمایه گذاری روی خودمون از زندگی لذت بیشتری ببریم.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود