علیرضا آزاد-بیشتر از یک نفر
علیرضا آزاد
نام کاربری: AliAzad
تاریخ عضویت: 1398/02/03
امتیاز کاربر: 54537
تعداد افراد دنبال کننده: 19

من کی ام

من علیرضا آزاد بنیانگذار مجموعه مدیریت استراتژیک بدن هستم و قصد دارم جدید‌ترین و به روز ترین آموزش های مهارت‌های ده گانه زندگی را برای تغییر سبک زندگی، از طریق مدیریت استراتژیک بدن را با شما به اشتراک بذارم. سالم و تندرست باشید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود