علیرضا آزاد-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

علیرضا آزاد
نام کاربری: AliAzad
تاریخ عضویت: 1398/02/03
امتیاز کاربر: 30692
تعداد افراد دنبال کننده: 12

من کی ام

من علیرضا آزاد بنیانگذار مجموعه مدیریت استراتژیک بدن هستم و قصد دارم جدید‌ترین و به روز ترین آموزش های مهارت‌های ده گانه زندگی را برای تغییر سبک زندگی، از طریق مدیریت استراتژیک بدن را با شما به اشتراک بذارم. سالم و تندرست باشید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود