ساجده علوی-بیشتر از یک نفر
ساجده علوی
نام کاربری: Alavi.sa
تاریخ عضویت: 1398/04/05
امتیاز کاربر: 33170
تعداد افراد دنبال کننده: 7

من کی ام

شناخت انسان در دوچیز خلاصه میشود .صبر و امید حلم موجب پایداری ست .. من دختری از جنس پاییز هستم تخصص در نرم‌افزار

  اصالت
  عشق
  تفریح و نشاط
  پشتکار

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

آموزش صحیح و فکری نو
میتوانم با غلبه بر ترس ها و شناخت شگفتی‌ها و آموزش صحیح تصمیم گیری و ارده صحیح را فراهم آورم .

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود