عباس جهرمیان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

عباس جهرمیان
نام کاربری: Abbasjahromian
تاریخ عضویت: 1397/11/25
امتیاز کاربر: 4430
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من