علی گل محمدی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

علی گل محمدی
نام کاربری: A.GM
تاریخ عضویت: 1397/07/23
امتیاز کاربر: 1220
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود