پریسا نصیری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

پریسا نصیری
نام کاربری: 44698
تاریخ عضویت: 1397/12/06
امتیاز کاربر: 8185
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

پریسا نصیری هستم ... عاشق دیدن حال خوب مردم سرزمینم و در سطح گسترده تمام دنیا به دلایل خوب و عاشق و شکرگزار خدا بودن تمام مردم و درک حضور لحظه به لحظه خدای دوست داشتنیمون در زندگیشون حتی با دیدن یک پرنده، یک مورچه، آبی رنگ دریا و ... تا چشم کار می کنه می شه خدا رو دید ... خدایا شکرت