حمید پهلوان-بیشتر از یک نفر
نام کاربری: 42154df
تاریخ عضویت: 1397/12/12
امتیاز کاربر: 7093
تعداد افراد دنبال کننده: 3

42154df بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

حمید پهلوان 33سالمه مدیر مدرسه ابتدایی داری مدرک فوق لیسانس اموزش ریاضی اهل استان کرمان شهرستان عنبراباد

حمید پهلوان 33سالمه مدیر مدرسه ابتدایی داری مدرک فوق لیسانس اموزش ریاضی اهل استان کرمان شهرستان عنبرابادو 12سال معلمم باتوجه به اینکه من ادم بلند پرواز یم و دوست دارم پیشرفت کنم  و از این حالت در بیام  به این دوره اومدم   انشااله بتوانم   به ظرفمم را بزرگ کنم تا از دریای استادی بیشتر  خودمو پر کنم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود