حمید پهلوان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: 42154df
تاریخ عضویت: 1397/12/12
امتیاز کاربر: 7075
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

حمید پهلوان 33سالمه مدیر مدرسه ابتدایی داری مدرک فوق لیسانس اموزش ریاضی اهل استان کرمان شهرستان عنبراباد

حمید پهلوان 33سالمه مدیر مدرسه ابتدایی داری مدرک فوق لیسانس اموزش ریاضی اهل استان کرمان شهرستان عنبرابادو 12سال معلمم باتوجه به اینکه من ادم بلند پرواز یم و دوست دارم پیشرفت کنم  و از این حالت در بیام  به این دوره اومدم   انشااله بتوانم   به ظرفمم را بزرگ کنم تا از دریای استادی بیشتر  خودمو پر کنم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود