فاطمه عباس زاده-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

فاطمه عباس زاده
نام کاربری: 2981288301
تاریخ عضویت: 1397/01/30
امتیاز کاربر: 3844
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود