هدی رحیمی-بیشتر از یک نفر
نام کاربری: 28865388264
تاریخ عضویت: 1399/01/25
امتیاز کاربر: 154765
تعداد افراد دنبال کننده: 26

من کی ام

زنی که عشق می دوزد، زنی که شعر می بافد. زنی را می شناسم من که در یک گوشه ی خانه، میان پختن و شستن، درون آشپزخانه سرود عشق می خواند. تمام تلاشم خلق انسانی والاست از خودم تا بتوانم در تمام مسوولیت هایی که دارم تاثیرگزار باشم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

بهترین روز عمر شما کی بوده؟
الان، دقیقا همین الان روزگار بهتری هم خواهد آمد در آینده
3
تعداد نظرات : 0

    لطفا نظرات را برایمان بنویسید

    با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

    با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود