اصغر موذن زاده | بیشتر از یک نفر
اصغر موذن زاده
نام کاربری: 1Asghar
تاریخ عضویت: 1399/08/17
امتیاز کاربر: 104,724
تعداد افراد دنبال کننده: 20

من کی ام

صادق وشوخ طبع دارای روابط عمومی بالا کارآفرین بهترین صنف خود البته بلند پرواز .مردی از تبار مرتضی گردم .گرچه گردم همه در من گرداگردند اسیر مرام و معرفت، کمال من است عاشق آموزش ویادگیری، البته باید در عمل بکار گیری درچه حوزه ای برایت بسرایم تخیلات بسیاردرسردارم عاشق دیدن یار محبوبم اگرنشودحتما دوغم

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود