کریم احسنی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

کریم احسنی

4 از 4 رای


نام کاربری: 14510545
تاریخ عضویت: 1397/12/16
امتیاز کاربر: 30786
تعداد افراد دنبال کننده: 10

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود