مینا گلریز-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

مینا گلریز
نام کاربری: 1360625161
تاریخ عضویت: 1397/09/01
امتیاز کاربر: 934
تعداد افراد دنبال کننده: 0

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود