راضیه منشئی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

راضیه منشئی
نام کاربری: 1290354316
تاریخ عضویت: 1397/05/27
امتیاز کاربر: 10931
تعداد افراد دنبال کننده: 8

درباره من

کارشناس ارشد مهندسی شیمی فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم و از زمان فارغ التحصیلی یعنی سال 86 در دانشگاههای مختلف بصورت حق التدریس مشغول تدریس هستم...