عبدالرسول زمانی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

عبدالرسول زمانی
نام کاربری: 09177824945
تاریخ عضویت: 1397/01/18
امتیاز کاربر: 5075
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

مهندس عمران /مدیر عامل شرکت شخصی خودم /طراحی و نظارت ساختمان/آموزش های تخصصی عمران/استان فارس شهرستان لامرد.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود