حمید پاکنیا-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حمید پاکنیا
نام کاربری: 09134541382
تاریخ عضویت: 1398/01/06
امتیاز کاربر: 5042
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود