حمید رضا رازقندی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حمید رضا رازقندی
نام کاربری: 09122091697
تاریخ عضویت: 1397/01/20
امتیاز کاربر: 51243
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

من در پی یادگیری و عاشق کتاب هستم...

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود