دانلود رایگان 40 صفحه از کتاب «یک کلاغ چهل ستاره» | بیشتر از

دانلود رایگان 40 صفحه از کتاب «یک کلاغ چهل ستاره»

دانلود رایگان 40 صفحه از کتاب «یک کلاغ چهل ستاره»

 

34 اشتباه متداول افراد در زمینه ستاره شناسی

یک کلاغ چهل ستاره، یک کتاب معمولی نیست! این کتاب حسابی با شما گلاویز می‌شود و اگر تفکرات غلطی از نجوم و ستاره شناسی دارید از کلّه شما بیرون می‌کند!

این کتاب حاصل تجربیات ما در بیش از 100 برنامه علمی و عمومی در رصدخانه‌ها و مراکز علمی و آموزشی کشور است. در این برنامه‌ها آنچه همواره با آن مواجه بودیم، اشتباهات یکسانی بود که توسط افراد مختلف روی می‌داد.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود