شهرت از نوع + ---بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

شهرت از نوع + --

3   گزارش تخلف

افرادی به شهرت می رسند که چیزی مانند مذهب، هنر، سیاست، ورزش و… برای عرضه کردن داشته باشند. شهرت می تواند مثبت یا منفی باشد: «هیتلر» و «گاندی» هر دو شهرتی تاریخی دارند، اما یکی مثبت و دیگری منفی.

شهرت برای افراد لایق، یک نعمت است که خداوند آن را در قلوب مردم قرار می دهد؛ ولی جاه طلبی با شهرت قدری متفاوت است؛ در حقیقت جاه، مالکیت بر دل ها و محبوبیتی است که مردم را به اطاعت از فرد مشهور وا می دارد.
mostafa بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

14

دنبال کننده

1

دنبال شونده

38

ماجرا

سلام مصطفی آقاجانی هستم مدرس امور قراردادها و بهبود فردی

اخرین ماجراهای نویسنده


لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

    آخرین ماجراها