بیشتر از مدرسه استادی-بیشتر از یک نفر

بیشتر از مدرسه استادی

اگر در این صفحه حضور دارید حتما از شرکت کنندگان دوره مدرسه استادی بوده و هدف های بزرگ برای خود دارید؛ خوشحالیم که همراه ما هستید.

غیر قابل خرید

سلام به همه دوستان مدرسه استادی، به شما تبریک میگیم که عضوی از خانواده بیشتر از یک نفر هستید

 

اگر در این صفحه حضور دارید حتما از شرکت کنندگان دوره مدرسه استادی بوده و هدف های بزرگ برای خود دارید؛ خوشحالیم که همراه ما در دوره های بی نظیر مدرسه استادی بودید.

بعد از تمام شدن هر دوره استادی ما همیشه دوره همی هایی را برای شرکت کنندگان در نظر میگیریم تا علاوه بر تجدید دیدار از پیشرفت های یکدیگر با خبر باشیم

در این صفحه قصد داریم تمام دوره همی ها و محصولاتی که مربوط به شرکت کنندگان مدرسه استادی است را در اینجا به اشتراک بگذاریم؛ تمامی شرکت کنندگان مدرسه استادی میتوانند به این فایل ها دسترسی داشته و فایل ها را دانلود کنند.

 

#رشد #پیشرفت #موفقیت #کسب و کار


  فیلم سمینار معجون روابط خانگی

  قسمت اول
  00:15:02 56.61 MB
  قسمت دوم
  00:14:50 56.29 MB
  قسمت سوم
  00:15:09 57.33 MB
  قسمت چهارم
  00:15:03 56.71 MB
  قسمت پنجم
  00:14:37 55.34 MB
  قسمت ششم
  00:14:30 54.61 MB
  قسمت هفتم
  00:20:19 83.22 MB
  قسمت هشتم
  00:15:00 62.51 MB
  قسمت نهم
  00:15:06 60.35 MB
  قسمت دهم
  00:15:18 61.98 MB
  قسمت یازدهم
  00:19:06 75.43 MB
  قسمت دوازدهم
  00:14:44 55.78 MB
  قسمت سیزدهم
  00:15:07 59.08 MB
  قسمت چهاردهم
  00:11:40 45.97 MB


  فیلم دورهمی مدرسان مدرسه استادی

  قسمت اول
  00:15:00 62.43 MB
  قسمت دوم
  00:15:05 59.69 MB
  قسمت سوم
  00:15:41 67.23 MB
  قسمت چهارم
  00:15:07 61.87 MB
  قسمت پنجم
  00:14:43 64.28 MB
  قسمت ششم
  00:14:44 61.04 MB
  قسمت هفتم
  00:20:08 83.13 MB
  قسمت هشتم
  00:15:27 63.06 MB
  قسمت نهم
  00:15:02 62.77 MB
  قسمت دهم
  00:14:40 63.14 MB
  قسمت یازدهم
  00:14:54 59.68 MB
  قسمت دوازدهم
  00:14:41 56 MB
  قسمت سیزدهم
  00:15:04 64.09 MB
  قسمت چهاردهم
  00:15:05 69.34 MB


  فایل صوتی سمینار معجون روابط خانوادگی

  قسمت اول
  01:47:57 98.85 MB
  قسمت دوم
  01:03:45 58.37 MB
  قسمت سوم
  00:41:01 37.56 MB


  فایل صوتی دورهمی مدرسان استادی

  قسمت اول
  01:49:01 24.95 MB
  قسمت دوم
  01:43:44 23.74 MB


  دانلود فایل های صوتی به صورت یکجا

  فایل صوتی دورهمی ها
  230.65 MB


  فایل های نوشتاری

  فرم شناخت مخاطب
  0.26 MB


  شبکه سازی حرفه ای استادی

  قسمت اول
  00:11:38 16.36 MB
  قسمت دوم
  00:13:10 18.49 MB
  قسمت سوم
  00:10:55 16.02 MB
  قسمت چهارم و نهایی
  00:16:28 21.67 MB


  مصاحبه با مدرسان برتر

  مصاحبه با حمید وجکانی در مدرسه استادی 4
  00:25:26 5.87 MB


  جدول مشخصات محصول  با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

  با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود