محصولات پربازدید-بیشتر از یک نفر
محصولات پربازدید

شهامت: اعتماد به نفس ، رفع خجولی و کم حرفی

شهامت: اعتماد به نفس ، رفع خجولی و کم حرفی

  1,522,000 تومان   290,000 تومان

نیلوفر مرداب

نیلوفر مرداب

  تومان

فیلم سمینار مدرسه استادی

فیلم سمینار مدرسه استادی

  2,500 تومان

آموزش‌های تکمیلی سمینار مدرسه استادی 4

آموزش‌های تکمیلی سمینار مدرسه استادی 4

  تومان

دوره حضوری بلند مدت مدرسه استادی

دوره حضوری بلند مدت مدرسه استادی

فیلم سمینار سفرنامه سیستم‌های آموزشی 5 کشور

فیلم سمینار سفرنامه سیستم‌های آموزشی 5 کشور

  تومان

کتاب از شنبه

کتاب از شنبه

  14,000 تومان

بسته غیر حضوری و تصویری جامع آموزش سخنرانی و فن بیان

بسته غیر حضوری و تصویری جامع آموزش سخنرانی و فن بیان

  990,000 تومان   540,000 تومان

دوره جامع آموزش سخنرانی و فن بیان

دوره جامع آموزش سخنرانی و فن بیان

شناخت رسالت فردی

شناخت رسالت فردی

  200,000 تومان

فن بیان و صداسازی

فن بیان و صداسازی

  190,000 تومان

چطور بدون لهجه صحبت کنیم؟

چطور بدون لهجه صحبت کنیم؟

  95,000 تومان

کارگاه تندخوانی و تقویت ذهن 1+

کارگاه تندخوانی و تقویت ذهن 1+

کتاب تیغ

کتاب تیغ

  14,000 تومان

صفحه 1 از 419