سمینار مهندسی آرزوها-بیشتر از یک نفر

سمینار مهندسی آرزوها

سخنرانی روانشناسی موفقیت عموماً موضوع جذابی است ولی به نظر می‌رسد که در اکثر این سخنرانی‌های روانشناسی به موضوعات تکراری و یا غیر کاربردی پرداخته می‌ش

غیر قابل خرید

سخنرانی مهندسی آرزوها در دانشگاه تهران برگزار شد و سخنرانان این برنامه سینا محمدیان، مهدی مقیم اسلام و محمد پیام بهرام پور بودند.

در سمینار مهندسی آرزوها در مورد یک موضوع بسیار مهم یعنی «نبود انگیزه» صحبت شده است

شما می‌توانید فیلم سمینار روانشناسی موفقیت مهندسی آرزوها با موضوع ایجاد انگیزه و حرکت را مشاهده کنید

 


سمینار مهندسی آرزوها

پارت اول
00:00:04 0.42 MB
پارت دوم
00:12:37 83.84 MB


اسلاید مهندسی آرزوها

فایل مهندسی آرزوها
6.39 MB


فایل صوتی مهندسی آرزوها

مهندسی آروزها
00:51:28 35.37 MB


جدول مشخصات محصول


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود