لهراسب کوهستانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

لهراسب کوهستانی
نام کاربری: lohrasbko
تاریخ عضویت: 1397/01/29
امتیاز کاربر: 51019
تعداد افراد دنبال کننده: 21

من کی ام

لهراسب کوهستانی،کارشناس ارشد حقوق خصوصى و وکیل دادگسترى

لهراسب کوهستانى، متولد آمل ١٣٦٨، کارشناس ارشد حقوق خصوصى

نویسنده کتاب "آیین تملک نوسط شهرداریها در پرتو آراء دیوان عدالت ادارى"

وکیل دادگسترى

موسس و مدیر مسئول پایگاه آموزشی وکیل سرپرست به نشانی:

www.vakilsarparast.com

حائز رتبه دو آزمون وکالت استان مازندران در سال ١٣٩٦

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود