با سلام بنده یک سوال داشتم در ارتباط با شناخت افراد چگونه می

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

شناخت افراد

با سلام بنده یک سوال داشتم در ارتباط با شناخت افراد چگونه میتوان افراد را در مدت زمانی اندک با با ایشان ارتباط داریم بشناسیم مثلا میگویند با یک نگاه فهمیدم چطور ادمیه یا در عرض 5 دقیقه صحبت باهاش دقیق شناختمش برای دستیابی به همچین مهارتی چکارهایی و چه مهارت هایی باید کسب کنم باتشکر

سبحان شمسی 20 تیر 98 34 1

0

سلام دوست عزیز

اگر شخصی علم زبان بدن بداند و بتواند در لحظه شناخت درستی داشته باشد متوجه مواردی می شود

اگر شخصی به تیپ های شخصیتی تسلط داشته باشد و بتواند در لحظه شناخت درستی داشته باشد متوجه مواردی می شود.

شخصی که اجتماعی است باتوجه به تجربه اش ممکن است در دید اول متوجه مواردی بشود.

اما فراموش نکینم که اکثر این موارد درواقع قضاوت اولیه ما نسبت به یک فرد جدید است. این قضاوت ممکن است اشتباه باشد. اگر کاملا اشتباه نباشد حتما دارای نقص فراوان است. پس نمیتوان به این قضاوت های ذهن خودمان یا دیگران اعتنایی کرد.

بهتر است در مواجهه با افراد طبق اصول ارزشهای خودمان رفتار کنیم. و طبق قضاوت هایی که درست یا غلط بودنش خیلی مشخص نیست رفتار نکنیم که پیامدهای احتمالی برای ما خواهد داشت

نمایش نظرات