سلام آقای بهرام پور وقتی نوجوان بودید توی ارتباطاتتون مشکل د

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

سلام آقای بهرام پور وقتی نوجوان بودید توی ارتباطاتتون مشکل داشید؟ پر حرف بودید همه جا یا فقط بعضی جاها؟

07 خرداد 98 80 0

تا این لحظه پاسخی داده نشده است

سوالات مرتبط