سلام استاد بهرام پور وقتی در حال صحبت کردن هستم و یا زمانی ک

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سلام استاد بهرام پور وقتی در حال صحبت کردن هستم و یا زمانی که میخواهم

سلام استاد بهرام پور وقتی در حال صحبت کردن هستم و یا زمانی که میخواهم صحبتم را اغاز کنم ، صدای جیغ مانندی از دهانم بیرون میاید ممنون میشوم راهنمایی ام کنید

30 اردیبهشت 98 91 0

تا این لحظه پاسخی داده نشده است

سوالات مرتبط