باسلام، من صدای خیلی آرومی دارم و درجمع کاملا احساس میکنم دی

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

باسلام، من صدای خیلی آرومی دارم و درجمع کاملا احساس میکنم دیگران صدای من رو نمیشنوند. تکنیک های صداسازی رو که انجام میدادم خیلی تارهای صوتی ام درد میگرفت . این طبیعی هست؟

صبا احمدی 29 اردیبهشت 98 62 0

تا این لحظه پاسخی داده نشده است

سوالات مرتبط