باسلام، من صدای خیلی آرومی دارم و درجمع کاملا احساس میکنم دی

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

باسلام، من صدای خیلی آرومی دارم و درجمع کاملا احساس میکنم دیگران صدای

باسلام، من صدای خیلی آرومی دارم و درجمع کاملا احساس میکنم دیگران صدای من رو نمیشنوند. تکنیک های صداسازی رو که انجام میدادم خیلی تارهای صوتی ام درد میگرفت . این طبیعی هست؟

صبا احمدی 29 اردیبهشت 98 118 2
monshizadeh

محمد منشی زاده

18 شهریور 98

0پیشنهاد محصول به سوال کننده : دوره غیرحضوری و تصویری فن بیان و صداسازی
تعداد نظرات : 0
  monshizadeh

  محمد منشی زاده

  18 شهریور 98

  0

  اگر تمرینات صدا سازی درست انجام بشه ابتدای تمرینات تارهای صوتی گرم میشه و کمی درد میگیره. ولی به مرور با انجام دادن تمرینات باید از شدت درد کم بشه و شما راحت تر این تمرینات را انجام بدین.


  پیشنهاد محصول به سوال کننده : دوره غیرحضوری و تصویری فن بیان و صداسازی
  تعداد نظرات : 0

   سوالات مرتبط