به نطر شما تقلید صدا و استفاده از حرکات بدن شخصیت های محبوب

به نطر شما تقلید صدا و استفاده از حرکات بدن شخصیت های محبوب سینما مثل

به نطر شما تقلید صدا و استفاده از حرکات بدن شخصیت های محبوب سینما مثل جوکر و ... در سخنرانی موجب القای حس خوب در مخاطب خواهد شد یا خیر ؟

علی اکبر سلیمی 05 فروردین 98 252 1
Samanedaryaei

سمانه دریایی

29 شهریور 98

0


تعداد نظرات : 0

    سوالات مرتبط