سخنرانی فن بیان و مهارتهای ارتباطی به انگلیسی چی میشه-بیشتر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سخنرانی فن بیان و مهارتهای ارتباطی به انگلیسی چی میشه

سخنرانی فن بیان و مهارتهای ارتباطی به انگلیسی چی میشه

احمد محمدزاده 14 اسفند 97 117 3

0

Art Of Public Speaking


تعداد نظرات : 0

  0

  Public Speaking Skills

  تعداد نظرات : 0

   0

   COMMUNICATION SKILLS

   تعداد نظرات : 0

    سوالات مرتبط