سلام. لطف کنید درباره نگارش و گزارش نویسی کتابی منتشر کنید م
مهم ترین محصول موسسه بیشتر از یک نفر
اعتماد به نفس
مشاهده

سلام. لطف کنید درباره نگارش و گزارش نویسی کتابی منتشر کنید ممنون از سا

سلام. لطف کنید درباره نگارش و گزارش نویسی کتابی منتشر کنید ممنون از سایت عالی تان

شیخ حسن کهزادی 12 اسفند 97 611 1
  گزارش تخلف

0

سلام. با تهیه سمینار مدرسه استادی 4 می‌تونید خیلی راحت به یکی از هدای اون یعنی کتاب نویسی دسترسی پیدا کنید. 


اما امیدواریم در سال جدید آموزش‌های اختصاصی کتاب نویسی و ... در اختیار شما عزیزان قرار بگیرد.

بیشتر از یک نفر باشید


پیشنهاد محصول به سوال کننده : فیلم سمینار مدرسه استادی 4
تعداد نظرات : 0