سلاو وقتتون بخیر خدا قوت یک فایل صوتی از استاد نقل شد به نا

سلاو وقتتون بخیر خدا قوت یک فایل صوتی از استاد نقل شد به نام دروغ گفتن در گفتگو با سرچ پیداش نکردم لطفا میشه بفرمایید چه کارکنم؟

تا این لحظه پاسخی داده نشده است

سوالات مرتبط