سلام بنده به هنگام صحبت کردن خیلی شل حرف میزنم به طوری که خی

مدرسه استادی

دوره حضوری بلند مدت مدرسه استادی

سلام بنده به هنگام صحبت کردن خیلی شل حرف میزنم به طوری که خیلی مواقع بعد از دو سه مرتبه تکرار متوجه کلامم میشه خواستم بدونم آیا با تهیه محصول فن بیان و صداسازی استاد بهرام پور میتونم این مشکل رو برطرف کنم؟

19 دی 97 26 0

تا این لحظه پاسخی داده نشده است

سوالات مرتبط