سلام بنده به هنگام صحبت کردن خیلی شل حرف میزنم به طوری که خی

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سلام بنده به هنگام صحبت کردن خیلی شل حرف میزنم به طوری که خیلی مواقع ب

سلام بنده به هنگام صحبت کردن خیلی شل حرف میزنم به طوری که خیلی مواقع بعد از دو سه مرتبه تکرار متوجه کلامم میشه خواستم بدونم آیا با تهیه محصول فن بیان و صداسازی استاد بهرام پور میتونم این مشکل رو برطرف کنم؟

19 دی 97 368 1

-1

دوره 21 روزه به من جواب داد

نمایش نظرات