چه فاصله سنی ای برای ازدواج مناسب هست؟-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

چه فاصله سنی ای برای ازدواج مناسب هست؟

چه فاصله سنی ای برای ازدواج مناسب هست؟

ارش حمیدپور 19 دی 97 139 1

-2

سلام دوست عزیز

فاکتورهای بسیار زیادی در ازدواج موفق نیاز به رعایت میباشد که به نظرم بهتر از نو بازنگری به معیارهاتون بیندازید و ارزش ها بسیار مهم هستند و ایمان دارم که بعد از اینکه اصول انتخاب درست و اصولی فرا گرفتید و از همه مهمتر عملکردی ج این پرسش برای شما دیگه مهم نیست

 مهم اینه شناخت درستی از خودت داشته باشی ممکنه هرکسی یه عدد بگه این شما هستی که میخوای کنار همسرت زندگی‌کنی موفق و سربلند باشی

نمایش نظرات