چطوری دوست پیدا کنم؟-بیشتر از یک نفر

چطوری دوست پیدا کنم؟

19 دی 97 45 1

0

چه سوالی پرکاربردی پرسیدید.برای یافتن دوست جدید،لازم است که با آدم های تازه سرصحبت را باز کنیم.برای باز کردن سرصحبت یک مقاله نوشته ام که شما را به خواندن آن دعوت می کنم:

http://motamedpooya.com/howtosmalltalk/

نمایش نظرات

    سوالات مرتبط