قبل از ازدواج چه مهارت هایی رو باید یاد بگیرم؟-بیشتر از یک ن

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

قبل از ازدواج چه مهارت هایی رو باید یاد بگیرم؟

قبل از ازدواج چه مهارت هایی رو باید یاد بگیرم؟

ارش حمیدپور 19 دی 97 130 3

0

یکی از مهارت های لازم دوست داشتن خود و احترام گذاشتن به خود است.

اینکه خودمان را دوست داشته باشیم و به خود احترام بگذاریم مقدمه ای است برای دوست داشتن سالم دیگران و احترام گذاشتن به عقاید دیگران که بسیار مهم است.

نمایش نظرات
  jafarlakzaei

  علم رفتار

  02 بهمن 97

  0

  روی ذهنتون کار کنید که چیزی از یادتون نره این قضیه میتونه خوشبختی شما رو تضمین کنه

  نمایش نظرات

   0

   قبل از ازدواج بهتره یاد بگیرید که چگونه می توان نیازها،ارزش ها و خواسته های دیگران را شناخت و به آن احترام گذاشت.از شما به خواندن مقاله زیر جهت آشنایی با این موضوع،دعوت می کنم:

   http://motamedpooya.com/desirableworld/

   نمایش نظرات