با دوستم به مشکل برخوردم، چطوری حل تعارض کنم؟-بیشتر از یک نف

مدرسه استادی

دوره حضوری بلند مدت مدرسه استادی

با دوستم به مشکل برخوردم، چطوری حل تعارض کنم؟

19 دی 97 12 0

تا این لحظه پاسخی داده نشده است

سوالات مرتبط