با دوستم به مشکل برخوردم، چطوری حل تعارض کنم؟-بیشتر از یک نف

با دوستم به مشکل برخوردم، چطوری حل تعارض کنم؟

19 دی 97 33 0

تا این لحظه پاسخی داده نشده است

سوالات مرتبط