با دوستم به مشکل برخوردم، چطوری حل تعارض کنم؟-بیشتر از یک نف

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

با دوستم به مشکل برخوردم، چطوری حل تعارض کنم؟

با دوستم به مشکل برخوردم، چطوری حل تعارض کنم؟

19 دی 97 98 0

تا این لحظه پاسخی داده نشده است

سوالات مرتبط