برای تقویت حافظه چیکار کنم؟-بیشتر از یک نفر

برای تقویت حافظه چیکار کنم؟

برای تقویت حافظه چیکار کنم؟

19 دی 97 188 2

0

یکی از راه ها، کتاب خواندن و تعریف آموخته ها برای دیگران است.

تعداد نظرات : 0

  0

  برای تقویت حافظه گاهی کارهای روزمره خودت رو با دست چپتون انجام بدید و اینکه مطالعه کردن  فراموش نکنید 

  مانا باشید 

  تعداد نظرات : 0

   سوالات مرتبط