برای ساختن یه برند قدرتمند در ایران یه کتاب بهم معرفی کنید-ب

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

برای ساختن یه برند قدرتمند در ایران یه کتاب بهم معرفی کنید

برای ساختن یه برند قدرتمند در ایران یه کتاب بهم معرفی کنید

19 دی 97 106 1

0

سلام با یک کتاب که نمیشه. لازمه چندین کتاب بخوانی مثل مدیر یک دقیقه ای- دیوانگان ثروت ساز- مجموعه راز کسب پول در ایران- سوپ جوجه برای روح ستارگان فروش و موارد دیگر

 

نمایش نظرات

    سوالات مرتبط