با سلام و خدا قوت من دوست دارم یک مدیر فروش قوی باشم و افراد

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

با سلام و خدا قوت من دوست دارم یک مدیر فروش قوی باشم و افراد با تخصص ه

با سلام و خدا قوت من دوست دارم یک مدیر فروش قوی باشم و افراد با تخصص های مختلف را به دور هم جمع کنم و در حوزه فروش فعالیت کنم و خیلی بحث اموزش مدنظرم نیست ایا دوره استادی به من در این زمینه کمک میکنه؟

09 دی 97 143 0

تا این لحظه پاسخی داده نشده است