در آینده برای بچه های تک فرزند مشکل اجتماعی پیش میاد؟-بیشتر

در آینده برای بچه های تک فرزند مشکل اجتماعی پیش میاد؟

در آینده برای بچه های تک فرزند مشکل اجتماعی پیش میاد؟

03 دی 97 304 2

1

سلام وقتتان به خیر

این سوال را از دو جنبه میتوان بررسی کرد.

1-تک فرزندی به عنوان مسئله ای شخصی در یک جامعه معمولی

این مسئله "شاید" پیامدهای "خیلی شدیدی" به دنبال نداشته باشد

2-تک فرزندی به عنوان یک فرهنگ اجتماعی

تصور کنید یک تک فرزند با یک تک فرزند دیگر ازدواج کرده اند و یک فرزند دارند

حال این فرزند چه سهمی از روابط فامیلی را نخواهد داشت؟

دایی/ خاله/ عمه/ عمو/ خواهر/ برادر نخواهد داشت. اگر فرزندان آنها را هم حساب کنید نقشها بسیار بیشتر میشود مثلا پسر دایی دختر دایی و...

حال خودش چه نقش های را نخواهد داشت؟ فرض کنیم فرزند پسر باشد

این شخص برادر هیچ کسی نمیشود

عموی هیچ کس نمی شود

دایی هیچ کس نمی شود.

برادر هیچ کس نمی شود

پسردایی پسر عمه پسر خاله و... هم نمی شود

این فضا را فرض کنید...

بله اکنون قطعا این شخص در اجتماعی بودن و بلوغ اجتماعی و حتی عاطفی مسئله های گوناگونی خواهد داشت.


بنابراین حتما در سطح اجتماع باید با پدیده تک فرزندی مقابله کرد

تعداد نظرات : 0

  0

  قطعاً همین طور است؛ با وجود تعداد برادر و خواهر در نسل ما در سنین میانسالی با مشکلات تنهایی اجتماعی برخورد کرده ایم، برای تک فرزندها که دیگر جای خود دارد.


  پیشنهاد محصول به سوال کننده : سمینار معجون روابط خانوادگی خرید کتاب تئوری انتخاب - Choice theory
  تعداد نظرات : 0

   سوالات مرتبط