سلام برای دوره استادی مازنداران برگزار نمی کنین؟-بیشتر از یک

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سلام برای دوره استادی مازنداران برگزار نمی کنین؟

سلام برای دوره استادی مازنداران برگزار نمی کنین؟

28 آذر 97 115 1

0

سلام دوست عزیز. این دوره بلندمدت فعلا فقط در تهران برگزار می شود و فقط سمینارهای معارفه را در شهرهای دیگر داریم. به امید دیدار شما

نمایش نظرات