کتاب برای کمک به ابراز احساسات-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

کتاب برای کمک به ابراز احساسات

کتاب برای کمک به ابراز احساسات

09 آذر 97 449 1

3

سلام. حتماً کتاب ارتباط بدون خشونت رو توصیه می کنم

این کتاب نوشته مارشال روزنبرگ هست و اسمش زبان زندگی، ارتباط بدون خشونت هست که ترجمه بسیار خوبی از آن در کشور ما وجود دارد.


مارشال رزنبرگ سال 2015 به دلیل سرطان فوت کرد و حقیقاً من ناراحت شدم که چنین فردی چرا از این دنیا رفت.


امیدوارم با خواندن این کتاب بتوانید خیلی خیلی بهتر در بروز احساسات موفق باشید و همچنین در این کتاب لیست احساسات برای شما مطرح شده که بر اساس آن بتوانید به احساسات خود آگاهی داشته باشید


روش ان وی سی که در این کتاب مطرح شده برای شما معجزه خواهد کرد. 

تعداد نظرات : 1 نمایش نظرات

    سوالات مرتبط