محمد پیام بهرامپور،چگونه شروع کرد؟ استراتژیشون برای شروع چه

محمد پیام بهرامپور،چگونه شروع کرد؟ استراتژیشون برای شروع چه بود؟؟

محمد جواد موسوی 06 آبان 97 379 1

-1

خیلی کوتاه بگم که روزی که کار رو شروع کردم، سطح آگاهی و یادگیری من بسیار کم بود. چند سخنرانی کوچک در زمینه سخنرانی داشتم و چند کتاب در حیطه سخنرانی خوانده بود. اما به سخنرانی‌های دیگران خیلی دقت کرده بودم و خیلی نکات را تجربی یافته بودم. جایگاه اجتماعی معمولی. یعنی نسبت به هم سن و سالانم خوب اما نسبت به کل اصلاً خاص نبود و درآمد بسیار کمی داشتم. استارت آموزش هم از چند اتفاق افتاد. شرکت در سمینار آسیب شناسی آموزش که فهمیدم چقدر از افراد در سخنرانی ضعف دارند و نیاز به یادگیری آن دارند، شرکت در کارگاه تولید محتوای حرفه ای آقای بقوسیان و چند اتفاق کوچک دیگر که باعث شد در این مسیر حرکت کنم. استراتژی من تولید محتوای ارزشمند رایگان بود تا اعتماد سازی کنم و در موتورهای جست و جو دیده شوم. بازهم اگر اطلاعاتی می خواهید با افتخار در خدمتم
نمایش نظرات