1333

تا چه حد کم طاقت هستید و صبور نبودن شما با چه ویژگی های شخصی تان در ارتباط است؟میزان تحمل شما در برابر اتفاقات اطرافتان چقدر است؟با یک تست سنجش میزان طاقت و حوصله به راحتی می توانید ریشه کم طاقتی خود را دریابید.
از نظر خودتان کم طاقت هستید یا صبور؟
زمانی که بی حوصله بوده و کم طاقت شده باشید هر مسئله کوچکی می توناد منجر به عصبانی شدن شما شده و تحمل زندگی برایتان سخت شود.در این زمان واکنش های مختلفی ممکن است از جانب شما رخ دهد مثلا به زمین و زمان ناسزا گفته و یا مدام غر بزنید.بت یک تست سنجش میزان بی طاقتی خود می توانید به راحتی ریشه این خصوصیت اخلاقی را پیدا کرده و سعی در رفع آن داشته باشید.

اسکرول به بالا