جابجایی فایل ها-بیشتر از یک نفر
این سوال را یکی از خریداران محصول محصول کوچینگ LTOB: کوچینگ جامع زندگی و کسب و کار پرسیده است و پاسخ ها را تنها خریداران این محصول می توانند ببینند.

جابجایی فایل ها

به جای فایل صوتی ۶ تا ۱۰ یه ویدئو ۲ دقیقه ای از آقای بهرامپور هست

حامد جواهری 24 دی 99 28 0
  گزارش تخلف

فقط خریداران این محصول قادر به مشاهده پاسخ ها می باشند.